icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Centrale as

Centrale As

De Centrale As is een project van de provincie Fryslân en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Het traject loopt van Dokkum tot Nijega en is aangelegd als dubbelbaans autoweg. De Centrale is daarmee de belangrijkste verkeersader voor verkeer in dit gebied. Hierdoor is er minder verkeer op de kleinere lokale wegen en is de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpen verbeterd.

RUMA is onder andere betrokken geweest bij de aanleg van de nieuwe asfaltwegen.Asfalt kippers